Stichting Bettie Wiegman Fonds

Geheel in de geest van Bettie Wiegman steunt het Bettie Wiegman Fonds projecten van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de bescherming van vogels. We steunen zowel projecten gericht op fysieke verbeteringen van leefgebieden van vogels als onderzoeks- en communicatieprojecten. Het fonds richt zich met name op de bescherming van vogels in Noord Nederland waaronder het Waddengebied.