Stichting

Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland en met name Noord Nederland en Waddengebied voorkomende vogels alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Bettie Wiegman Fonds bestaat uit de vijf onder genoemde personen:

 • Johannes Houtsma, Voorzitter
 • Edzo Struif, Penningmeester en secretaris
 • Jan Loots, Algemeen bestuurslid
 • Raymond Klaassen, Algemeen bestuurslid
 • Inge van der Zee, Algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert twee keer per jaar, in deze vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

 • de beoordeling van nieuwe aanvragen;
 • stand van zaken van de lopende projecten;
 • goedkeuring van het financieel jaarverslag.

Contactgegevens

Stichting Bettie Wiegman Fonds
p/a Edzo Struif
Naarderstraat 256
1272 NR Huizen

ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan nieuwe voorwaarden: de publicatieplicht van o.a. gegevens, activiteiten, financiële verantwoording. Met bijgevoegde documenten voldoen wij hiermee aan deze vereisten.

RSIN/Fiscaalnummer: 813876783
Statutaire naam: Stichting Bettie Wiegman Fonds

Stichting

Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland en met name Noord Nederland en Waddengebied voorkomende vogels alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Bettie Wiegman Fonds bestaat uit de vijf onder genoemde personen:

 • Johannes Houtsma, Voorzitter
 • Edzo Struif, Penningmeester en secretaris
 • Jan Loots, Algemeen bestuurslid
 • Raymond Klaassen, Algemeen bestuurslid
 • Inge van der Zee, Algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert twee keer per jaar, in deze vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

 • de beoordeling van nieuwe aanvragen;
 • stand van zaken van de lopende projecten;
 • goedkeuring van het financieel jaarverslag.

Contactgegevens

Stichting Bettie Wiegman Fonds
p/a Edzo Struif
Naarderstraat 256
1272 NR Huizen

ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan nieuwe voorwaarden: de publicatieplicht van o.a. gegevens, activiteiten, financiële verantwoording. Met bijgevoegde documenten voldoen wij hiermee aan deze vereisten.

RSIN/Fiscaalnummer: 813876783
Statutaire naam: Stichting Bettie Wiegman Fonds