Aanvragen

Aanvragen kunnen slechts één keer per jaar worden ingediend: vóór 15 februari 2024. Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging. Het bestuur beoordeelt de aanvragen tijdens de jaarvergadering. Alle inzenders krijgen binnen 2 weken te horen of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Na honorering van een project stuurt de aanvrager de factuur met specificatie naar de secretaris van Stichting Bettie Wiegman Fonds.

Procedure

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het invullen van het standaard aanvraagformulier t.a.v.

Edzo Struif penningmeester, secretaris van de Stichting Bettie Wiegman Fonds
Naarderstraat 256
1272 NR Huizen

of per e-mail: info@bettiewiegmanfonds.nl

U kunt het formulier hier downloaden:

Spelregels

Door inschrijving gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden en spelregels van de Stichting Bettie Wiegman Fonds. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. Over de uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd.

Financiële richtlijnen

 • Projecten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk: exploitatietekorten, salariskosten en dergelijke zijn van steun uitgesloten.
 • De maximale (jaarlijkse) bijdrage is 10.000 euro.
 • Het bedrag moet binnen 2 jaar na toekenning zijn besteed.
 • Na het eerste jaar wordt aan de secretaris van de stichting kort gerapporteerd over de voortgang van het project.
 • Bij communicatie over het project wordt altijd vermeld dat het mogelijk is gemaakt middels een bijdrage van de Stichting Bettie Wiegman Fonds.

Inhoudelijke richtlijnen project:

 • wordt uitgevoerd in één van de drie noordelijke provincies, het Waddengebied of de Noordoostpolder;
 • richt zich op sleutelfactoren van het leefgebied of van doelsoorten;
 • is bij voorkeur gericht op bescherming van roofvogels en uilen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Edzo Struif penningmeester, secretaris Bettie Wiegman Fonds, info@bettiewiegmanfonds.nl

Aanvragen

Aanvragen kunnen slechts één keer per jaar worden ingediend: vóór 15 februari 2024. Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging. Het bestuur beoordeelt de aanvragen tijdens de jaarvergadering. Alle inzenders krijgen binnen 2 weken te horen of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Na honorering van een project stuurt de aanvrager de factuur met specificatie naar de secretaris van Stichting Bettie Wiegman Fonds.

Procedure

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het invullen van het standaard aanvraagformulier t.a.v.

Edzo Struif penningmeester, secretaris van de Stichting Bettie Wiegman Fonds
Naarderstraat 256
1272 NR Huizen

of per e-mail: info@bettiewiegmanfonds.nl

U kunt het formulier hier downloaden:

Spelregels

Door inschrijving gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden en spelregels van de Stichting Bettie Wiegman Fonds. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. Over de uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd.

Financiële richtlijnen

 • Projecten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk: exploitatietekorten, salariskosten en dergelijke zijn van steun uitgesloten.
 • De maximale (jaarlijkse) bijdrage is 10.000 euro.
 • Het bedrag moet binnen 2 jaar na toekenning zijn besteed.
 • Na het eerste jaar wordt aan de secretaris van de stichting kort gerapporteerd over de voortgang van het project.
 • Bij communicatie over het project wordt altijd vermeld dat het mogelijk is gemaakt middels een bijdrage van de Stichting Bettie Wiegman Fonds.

Inhoudelijke richtlijnen project:

 • wordt uitgevoerd in één van de drie noordelijke provincies, het Waddengebied of de Noordoostpolder;
 • richt zich op sleutelfactoren van het leefgebied of van doelsoorten;
 • is bij voorkeur gericht op bescherming van roofvogels en uilen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Edzo Struif penningmeester, secretaris Bettie Wiegman Fonds, info@bettiewiegmanfonds.nl