2023

In 2023 werden 9 projecten van 9 verschillende aanvragers gehonoreerd ter waarde van ca. € 45.000. In de Nieuwsbrief 2023 ziet u een korte beschrijving van de projecten.

2022

In 2022 kreeg het Bettie Wiegman Fonds 22 aanvragen waarvan er zeven geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. Daarnaast is er in het kader van het twintig jarig jubileum van het Bettie Wiegman Fonds nog een speciaal project gehonoreerd: Veiliger wegbermen voor jagende uilen langs de A7 in Groningen, ingediend door Avifauna Groningen. In totaal is er in 2022 € 62.270 aan nieuwe projecten toekend en €15.000,- aan de voortzetting van een project.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Toegekende projecten 2022

Wildcamera’s tegen roofvogelvervolging
Aanvrager: Groninger Landschap
Aangevraagd: € 1.010
Toegekend: € 1.010
Weidevogels Kuperuspolder, realisatie plas drasgebied
Aanvrager: It Fryske Gea
Aangevraagd: € 12.500
Toegekend: € 6.250
Veiliger wegbermen voor jagende uilen langs de A7 in Groningen
Aanvrager: Vereniging Avifauna Groningen – Werkgroep Ransuilen in Groningen – Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland afd. Groningen.
Aangevraagd: € 15.000
Toegekend: € 15.000
Het volgen van jonge Blauwe Kiekendieven gedurende hun eerste levensjaar
Aanvrager: Kenniscentrum akkervogels
Aangevraagd: € 15.000
Toegekend: € 15.000
De Sperwer bekeken door de digitale lens: overleving en voortplanting
Aanvrager: Werkgroep Roofvogels Nederland
Aangevraagd: € 9.680
Toegekend: € 5.010
Aanschaf drone ter ondersteuning bij het beschermen van nesten van kiekendieven en andere in de akkers broedende soorten
Aanvrager: Kenniscentrum akkervogels
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 7.000
De Lepelaar, onderzoek naar het mysterie van de afvlakkende groei
Aanvrager: Rijks Universiteit Groningen/Ubbo Emmius Fonds
Aangevraagd: € 13.500
Toegekend: € 9.000
Ecologisch maaibeheer van watergangen voor biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied in samenwerking met waterschap Hunze en Aa’s
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 30.000
Toegekend: € 15.000
Smalle bloemranden voor akkervogels
Aanvrager: akkerbouwbedrijf Peter Harry Mulder & Eline Ringelberg
Aangevraagd: € 17.925
Toegekend: € 3.000

Overige gehonoreerde projecten: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

2023

In 2023 werden 9 projecten van 9 verschillende aanvragers gehonoreerd ter waarde van ca. € 45.000. In de Nieuwsbrief 2023 ziet u een korte beschrijving van de projecten.

2022

In 2022 kreeg het Bettie Wiegman Fonds 22 aanvragen waarvan er zeven geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd. Daarnaast is er in het kader van het twintig jarig jubileum van het Bettie Wiegman Fonds nog een speciaal project gehonoreerd: Veiliger wegbermen voor jagende uilen langs de A7 in Groningen, ingediend door Avifauna Groningen. In totaal is er in 2022 € 62.270 aan nieuwe projecten toekend en €15.000,- aan de voortzetting van een project.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Toegekende projecten 2022

Wildcamera’s tegen roofvogelvervolging
Aanvrager: Groninger Landschap
Aangevraagd: € 1.010
Toegekend: € 1.010
Weidevogels Kuperuspolder, realisatie plas drasgebied
Aanvrager: It Fryske Gea
Aangevraagd: € 12.500
Toegekend: € 6.250
Veiliger wegbermen voor jagende uilen langs de A7 in Groningen
Aanvrager: Vereniging Avifauna Groningen – Werkgroep Ransuilen in Groningen – Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland afd. Groningen.
Aangevraagd: € 15.000
Toegekend: € 15.000
Het volgen van jonge Blauwe Kiekendieven gedurende hun eerste levensjaar
Aanvrager: Kenniscentrum akkervogels
Aangevraagd: € 15.000
Toegekend: € 15.000
De Sperwer bekeken door de digitale lens: overleving en voortplanting
Aanvrager: Werkgroep Roofvogels Nederland
Aangevraagd: € 9.680
Toegekend: € 5.010
Aanschaf drone ter ondersteuning bij het beschermen van nesten van kiekendieven en andere in de akkers broedende soorten
Aanvrager: Kenniscentrum akkervogels
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 7.000
De Lepelaar, onderzoek naar het mysterie van de afvlakkende groei
Aanvrager: Rijks Universiteit Groningen/Ubbo Emmius Fonds
Aangevraagd: € 13.500
Toegekend: € 9.000
Ecologisch maaibeheer van watergangen voor biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied in samenwerking met waterschap Hunze en Aa’s
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 30.000
Toegekend: € 15.000
Smalle bloemranden voor akkervogels
Aanvrager: akkerbouwbedrijf Peter Harry Mulder & Eline Ringelberg
Aangevraagd: € 17.925
Toegekend: € 3.000

Overige gehonoreerde projecten: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018