2021

In 2021 kwam een recordaantal van 17 aanvragen binnen met een totale waarde van € 191.772,-. Hiervan zijn er 7 gehonoreerd en 2 gedeeltelijk gehonoreerd, samen € 68.800,-.

Toegekende projecten 2021

Onderzoek en bescherming van broedende wulpen in het agrarisch gebied
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 10.000
Nieuwe versie van boek The Little Owl
Aanvrager: STONE
Aangevraagd: € 1000
Toegekend: € 1000
Promotiefilm Beschermingswerk Grauwe Kiekendief (i.s.m. Ruben Smit Productions)
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 5000
Toegekend: € 5000
Uitbreiding beschermd broedgebied op de Punt van Reide
Aanvrager: Groninger Landschap
Aangevraagd: € 1.300
Toegekend: € 1.300
De Lepelaar, onderzoek naar het mysterie van de afvlakkende groei
Aanvrager: Rijksuniversiteit Groningen
Aangevraagd: € 50.000
Toegekend: € 3.000
Terug naar de ouderwetse natuur in Goingahuizen (Eiland Oost )
Aanvrager: Stichting Weideleven
Aangevraagd: € 5.400
Toegekend: € 5.400
Terug naar de ouderwetse natuur in Earnewoude
Aanvrager: Stichting Weideleven
Aangevraagd: € 8.100
Toegekend: € 8.100
Herinrichting Muntbosje Onnen
Aanvrager: Collectief Groningen West
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 5.000
Permanente educatieve expositie over Weidevogels voor Bezoekerscentrum Reitdiep

Overige gehonoreerde projecten: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

2021

In 2021 kwam een recordaantal van 17 aanvragen binnen met een totale waarde van € 191.772,-. Hiervan zijn er 7 gehonoreerd en 2 gedeeltelijk gehonoreerd, samen € 68.800,-.

Toegekende projecten 2021

Onderzoek en bescherming van broedende wulpen in het agrarisch gebied
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 10.000
Nieuwe versie van boek The Little Owl
Aanvrager: STONE
Aangevraagd: € 1000
Toegekend: € 1000
Promotiefilm Beschermingswerk Grauwe Kiekendief (i.s.m. Ruben Smit Productions)
Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
Aangevraagd: € 5000
Toegekend: € 5000
Uitbreiding beschermd broedgebied op de Punt van Reide
Aanvrager: Groninger Landschap
Aangevraagd: € 1.300
Toegekend: € 1.300
De Lepelaar, onderzoek naar het mysterie van de afvlakkende groei
Aanvrager: Rijksuniversiteit Groningen
Aangevraagd: € 50.000
Toegekend: € 3.000
Terug naar de ouderwetse natuur in Goingahuizen (Eiland Oost )
Aanvrager: Stichting Weideleven
Aangevraagd: € 5.400
Toegekend: € 5.400
Terug naar de ouderwetse natuur in Earnewoude
Aanvrager: Stichting Weideleven
Aangevraagd: € 8.100
Toegekend: € 8.100
Herinrichting Muntbosje Onnen
Aanvrager: Collectief Groningen West
Aangevraagd: € 10.000
Toegekend: € 5.000
Permanente educatieve expositie over Weidevogels voor Bezoekerscentrum Reitdiep

Overige gehonoreerde projecten: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018